Ondernemerscongres Purmerend

Ondernemerscongres 2020

Bart Kuipers, Arjan Vethman en Dirk Tuip van PurmerValley waren zogenaamde koplopers tijdens de uitzending van het Ondernemerscongres. Dit zijn mensen die voor één van de zes thema’s geselecteerd waren om deel te nemen in een aparte online brainstormsessie. IT, tech, digitalisering en esports lijken een belangrijke rol te krijgen in de ambities van de Gemeente, maar worden inmiddels ook door ondernemers in Purmerend gezien als kans om de stad economisch verder te ontwikkelen.
Vanwege de maatregelen omtrent COVID-19 vond het ondernemerscongres online plaats, waardoor PurmerValley een prominente rol had.