ICT-talentklas

ICT-talentklas van SG Gerrit Rietveld en SG Nelson Mandela van start

Op woensdag 4 juli 2018 is de ICT-talentklas van SG Gerrit Rietveld en SG Nelson Mandela van start gegaan met een eerste bijeenkomst in het Twaanlab in de bibliotheek aan de Waterlandlaan in Purmerend.

Op deze middag werden zij welkom geheten door Toine Rohner van Twaanlab en vertegenwoordigers van de scholen. Na het kennis maken met elkaar werd door Toine met de leerlingen het belang van vaardigheden in het programmeren besproken. Het enthousiasme in het Twaanlab was groot. In tweetallen zijn de leerlingen actief met het werkelijke programmeren aan het werk gegaan. De moeilijkheidsgraad van opdrachten nam gedurende de middag gestaag toe, zo ook de bevlogenheid waarmee de problemen door de aanwezige leerlingen werden opgelost.  Enkele keren werd de begeleiding al door talenten vanuit de leerlingengroep zelf verzorgd door middel van uitleg op groot scherm voor de groep.

In het nieuwe schooljaar gaan zo’n twintig eerste klassers zich op hoog niveau met ICT onderwerpen bezig houden.

Op het programma staan onderdelen als programmeren, robotica, gamification en nog meer 21ste eeuwse ICT vaardigheden.

De ICT-talentklas is een eerste onderdeel van de doorlopende leerlijn ICT die Purmer Valley wil opzetten. Het is de bedoeling dat deze leerlingen gaan samenwerken met leerlingen uit het basisonderwijs, havo-vwo leerlingen en studenten uit het MBO.

Er zijn plannen bij Purmer Valley om lesmodules op te zetten voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.