`Databoys’ versnellen leukemieonderzoek

Geplaatst op

Wat medische onderzoekers nooit lukte, deed een groep ‘databoys’ in een weekend. Met dna-gegevens van kinderen met leukemie voorspellen of een behandeling zal aanslaan. ‘Wij ontdekken nu dingen die je via conventioneel medisch onderzoek nooit kan achterhalen.’

Het is vrijdag 9 juni 2017. De driedaagse hackathon van ABN Amro gaat van start in Sugarcity in het Noord-Hollandse Halfweg. De voormalige suikerfabriek met haar twee kenmerkende grijze silo’s is dit weekend het domein van techneuten, creatievelingen en datascientists van de bank en andere bedrijven zoals consultant Deloitte, computergigant IBM en scheepvaartconcern Maersk Line.

Een datascientist is iemand die uit grote hoeveelheden data relevante informatie voor bedrijven kan halen. Bijvoorbeeld informatie die helpt voorspellingen te doen voor de toekomt, of bepaalde processen kan verbeteren. Tijdens een hackathon — een meeting waar datascientists samen een bepaald probleem proberen op te lossen — worden de nieuwste technieken in big data-onderzoek besproken en uitgeprobeerd. De normale regels van het concurrentiegedreven bedrijfsleven gelden hier even niet. Alle nieuwe inzichten worden met elkaar gedeeld.

Bij de hackathon van ABN Amro zijn deze vrijdag zo’n 200 deelnemers aanwezig, waaronder 20 datascientists. Ze staan op het punt het hele weekend achter een computer door te brengen, met tussendoor af en toe een een potje tafelvoetbal, een hap pizza of een uurtje rust op een van de veldbedjes in het pand. Voordat ze aan de slag gaan, krijgen de datascientists een spoedcursus geneeskunde van twee vooraanstaande wetenschappers: Peter van der Spek van het Erasmus MC en Jules Meijerink van het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie. De datascientists van ABN Amro, Deloitte en databedrijf Quantillion hebben voor de hackathon aangegeven dat zij ditmaal een set medische data willen analyseren. Daarbij is het wel handig om te weten hoe het menselijk lichaam in elkaar zit, en hoe erfelijke eigenschappen zijn vastgelegd.

En dus leggen de twee wetenschappers de datascientists uit dat alle cellen in het lichaam chromosomen bevatten: een soort strengen. En dat die chromosomen weer bestaan uit DNA, waarin erfelijke eigenschappen in een code zijn vastgelegd. Als je al die DNA in beeld brengt, levert dat data op over hoe het lichaam werkt. Heel veel data zelfs. Waarom gebeurt dit op een bijeenkomst van ABN Amro? De centrale vraag van het weekend luidt: ‘hoe ziet de toekomst van bankieren eruit?’ Maar er wordt ook gekeken naar wat banken van andere sectoren kunnen leren, en wat die andere sectoren aan de kennis van banken hebben. De zorg kan wel iets van de banken opsteken, zo denken een aantal aanwezigen.

Even terug naar begin 2017. Tijdens de voorbereiding op de hackathon komt organisator Tjebbe Tauber van ABN Amro via een kennis in contact met professor Peter van der Spek, hoofd van de Klinische Bioinformatica bij het Erasmus MC in Rotterdam. Samen met moleculair bioloog Jules Meijerink van het Prinses Maxima Centrum in Utrecht komen ze op het idee om de ‘databoys’, zoals Van der Spek de datascientists noemt, een keer naar een medische dataset te laten kijken. Misschien kunnen zij het medisch onderzoek wel een stapje verder brengen, zo is de hoop van de drie.

‘Banken en telecombedrijven zijn op datagebied een stuk verder dan de gezondheidszorg. Zij werken al helemaal digitaal, terwijl de geneeskunde zich als het ware nog in het hangmap-tijdperk bevindt. Dat betekent dat je als medisch onderzoeker heel veel van deze bedrijven kunt leren,’ zegt Van Der Spek. Tijdens een van de gesprekken die Tauber, Van der Spek en Meijerink voeren concluderen ze dat ze het beste een dataset kunnen gebruiken waar de wetenschappers al een ‘onderbuikgevoel’ bij hebben. Oftewel: waarbij ze het sterke vermoeden hebben dat erfelijke eigenschappen bepalen of een behandeling zal aanslaan. Op die manier kunnen ze de analisten een kader geven voor hun zoektocht door de data.

In dit geval gaat het om een set dna-gegevensvan kinderen met leukemie. Het is al langer bekend dat het ene kind met leukemie goed reageert op een relatief lichte behandeling, terwijl de ander juist de zwaarste variant van de chemotherapie nodig heeft. In de praktijk leidt dit ertoe dat maar de helft van de kinderen goed behandeld kan worden. Ongeveer 30% krijgt ernstige bijwerkingen en een op de vijf kinderen overleeft de behandeling zelfs niet.

270 kinderen

Oncologen vermoeden dat het verschil in reactie op de therapie met een groep genen en mutaties te maken heeft. Maar welke genen precies relevant zijn voor het al dan niet slagen van de therapie, daar krijgen onderzoekers moeilijk de vinger achter. Dus misschien is het goed om met een heel ander oog naar de data te kijken. Van der Spek: ‘Wij vinden het als onderzoekers heel interessant om te kijken wat bepaalde factoren in het bloed of in de urine zeggen. Datascientists kijken juist naar de verbanden die zij zien in de cijfers en gegevens.’

Voorafgaand aan de hackathon verzamelt Van der Spek met Meijerink de data van 270 kinderen met leukemie. Deze kinderen namen de afgelopen 14 jaar deel aan een wetenschappelijk onderzoek: daarom zijn van velen van hen de dna-gegevens bekend. Bovendien is vastgelegd welke therapie zij voorgeschreven kregen, en hoe effectief deze uiteindelijk is geweest. De gegevens worden geanonimiseerd voordat de data-analisten er mee aan de slag gaan.

Bij de data is het belangrijk goed te kijken wat de waarden precies zeggen, zo vertellen Van der Spek en Meijerink aan de datascientists op de vrijdag van de hackathon. Zo kan een leeg vakje bij het effect van een behandeling meerdere dingen betekenen: bijvoorbeeld dat een kind als gevolg van de leukemie is overleden. Maar het kan ook zijn dat het kind ergens anders door is overleden, of simpelweg geen vragenlijst heeft ingevuld. Niet te snel conclusies trekken dus, is de boodschap van de wetenschappers.

Na de lezing van Van der Spek en Meijerink gaat de hackathon officieel van start. Organisator Tauber is zeer benieuwd, zelfs enigszins gespannen. Lukt het de databoys om iets te vinden in het enorme databestand, met ruim 54.000 metingen per patiënt? En zit het antwoord wel in de data?Die twijfels verdwijnen in de loop van de zaterdagmiddag. Tauber ziet Van der Spek en Meijerink met de datascientists overleggen over de bevindingen tot nu toe. Op hun gezichten is verbazing en enthousiasme af te lezen. Blijkbaar schieten de datascientists raak, denkt Tauber. Wat blijkt: de datascientists hebben verschillende voorspellende factoren gevonden. Het is hen zelfs gelukt om een genengroep te vinden die voorspellend blijkt te zijn voor het al dan niet slagen van een behandeling. Iets waar medisch onderzoekers tot nu toe nog niet in waren geslaagd.

De bevindingen van de datascientists moeten nog wel wetenschappelijk gevalideerd worden voordat ze in de praktijk bruikbaar zijn. Meijerink heeft hier inmiddels een onderzoeker voor aangenomen. ‘Zo’n validatie duurt natuurlijk wel even, omdat je daarvoor een grotere groep patiënten nodig hebt,’ zegt Van der Spek. ‘We proberen daarvoor ook patiënten van buiten Nederland bij het onderzoek te betrekken.’

Pas na de validatie kunnen ook de medische richtlijnen worden aangepast. Dan kan er dus een dna-analyse plaatsvinden voordat de behandeling wordt gestart, om te zien of het zinvol is om met de meest zware therapie te starten. Of dat het wellicht beter is met een minder zware behandelingen te beginnen.

De uitkomsten van de hackathon zijn ook nuttig voor verder wetenschappelijk onderzoek naar leukemie, zegt Van der Spek. ‘Ze helpen namelijk om een beeld te krijgen van de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte en het verloop ervan. Dat kunnen eventueel aanknopingspunten zijn voor een nieuw medicijn.’

Deze manier van data-onderzoek biedt volgens Van der Spek enorme mogelijkheden voor de medische wereld. ‘Je brengt met de datascientists en medisch onderzoekers twee hele slimme groepen mensen bij elkaar. Door die twee werelden met elkaar te combineren, ontdek je echt dingen die je via conventionele medische onderzoeken nooit kan achterhalen.’

Tegelijkertijd worden die nieuwe mogelijkheden door sommigen ook als een bedreiging gezien. Van der Spek: ‘De databoys begeven zich ineens op ons vakgebied als medisch onderzoekers. En dan blijkt ook nog eens dat die jongens van de bank iets vinden wat wij niet hebben kunnen vinden – dat vindt natuurlijk niet iedereen even leuk.’

Maar bij het Erasmus MC hebben ze de smaak inmiddels te pakken: er wordt nu gewerkt aan een tweede project. Voor de volgende hackathon van ABN Amro, in juni 2018, moet een vergelijkbare dna-dataset van patiënten met huidkanker klaar liggen. De hoop van Tauber en Van der Spek is dat de datascientists uit die gegevens kunnen achterhalen welke genen voorspellen of een vorm van huidkanker uit gaat zaaien. Van der Spek: ‘Blijkbaar kun je in 48 uur zo’n model maken. Dat kan dan voor elke kanker en elke genetische aandoening.’

BRON: FD 16-12-2017

Advertenties