‘ Digitale architectuur is een kwestie van beschaving’

Geplaatst op Geupdate op

De winstgevendheid en continuïteit van bedrijven worden steeds meer bepaald door de vraag of de IT-huishouding op orde is. Onderzoeker Daan Rijsenbrij en vier topmensen uit de IT-wereld over het vitale belang van digitale architectuur. ‘Voor je gaat automatiseren moet je reorganiseren. Anders automatiseer je chaos.’

De stem van de Chief Information Officer (CIO) in de bestuurskamer klinkt steeds luider en dwingender. Hij — meestal betreft het een representant van het mannelijke geslacht — of zij bepaalt in toenemende mate hoe soft- en hardware zorgen voor een betere dienstverlening, snellere productiemethoden en uiteindelijk een hogere winstgevendheid. De CIO wordt bovendien geacht de vertaalslag te maken tussen automatisering en gemak op de werkvloer. Daar komt tegenwoordig de urgente aandacht voor cybersecurity nog eens bij.

De gereedschapskist van de CIO heet digitale architectuur en dat is de specialisatie van de theoretisch natuurkundige Daan Rijsenbrij. Hij werkte ruim dertig jaar bij automatiseringsbedrijf Capgemini en was hoogleraar bedrijfsinformatica aan de VU en de Radboud Universiteit. Hij onderwierp in de loop der jaren als ‘dwarskijker’ een lange rij IT-projecten aan een kritisch onderzoek.

De vele (financiële) debacles die Rijsenbrij aan zich voorbij zag trekken, zijn naar zijn stellige mening allemaal terug te voeren op gebrek aan aandacht voor architectuur. ‘Neem het drama bij de Belastingdienst, in het bijzonder met de problemen rond toeslagen. Dan hoor ik mensen zeggen dat de Tweede Kamer te hoge eisen stelt aan de Belastingdienst. Kletskoek. Met een goede architectuur en een zorgvuldige en onpartijdige manier van tegen het licht houden is zo’n systeem Tweede Kamer-proof te maken.’

Aan oneliners over zijn gedurende vele jaren opgebouwde ervaringen heeft Rijsenbrij geen gebrek: ‘Automatiseren zonder architectuur is als rommelen in het duister’; ‘Architectuur staat voor orde en samenhang en is een kwestie van beschaving’; ‘Architectuur bepaalt de winstgevendheid en continuïteit van een onderneming. De CIO is even belangrijk als de CFO’; ‘Het zal blijken dat de belangrijkste architecten van de 21ste eeuw de architecten van de digitale wereld zijn’.

Hij is wat minder rap van de tongriem gesneden als hem wordt gevraagd een definitie te geven wat digitale architectuur dan precies inhoudt. ‘Eigenlijk boeit die vraag me niet erg. Er is in elk geval geen bedrijf dat hieraan ontkomt. Een strak geregisseerde en logische architectuur is absoluut nodig, anders ben je overgeleverd aan leveranciers, afdelingsmanagers en een wildgroei aan nieuwe applicaties die over de werknemers wordt uitgestort. Het is vaak moeilijk en niet sexy, maar zonder goede architectuur zijn er geen slimme apparaten te maken, raken medewerkers de weg kwijt, lopen bedrijfsprocessen spaak en is security onhaalbaar. De digitale architect hoort dus regelmatig in de boardroom te worden geraadpleegd .’

Rijsenbrij grijpt graag terug op de Romeinse architect Marcus Vitruvius Pollio. Hij formuleerde zo’n 2000 jaar geleden drie basisprincipes waar een gebouw of viaduct aan dient te voldoen. ‘Het moet stevig en betrouwbaar zijn, geschikt voor de gebruiker en het moet er mooi uitzien. Hetzelfde geldt voor digitale architectuur.’

Het succes van een bedrijf — ook het traditionele — is nu bijna volledig afhankelijk van de vraag of de IT-huishouding op orde is. Zonder strakke regie op de exploderende hoeveelheid applicaties, verbindingen en data zakt een organisatie vroeg of laat door haar hoeven, zo is de stellige overtuiging van Rijsenbrij. Shell pompt tegenwoordig meer data dan olie op. Meer data dan de concurrent betekent dat je betere analyses kunt maken, ‘mits de IT-infrastructuur zo is ingericht dat al die gegevens op een nuttige manier worden verzameld en beheerd.’

De CIO moet in de gaten houden dat de balans tussen techniek en gebruiksvriendelijkheid in orde is. ‘Een goede CIO maakt van de onderneming niet een soort Efteling met een serie losse attracties die allemaal erg spannend zijn, maar die niet bijdragen aan de totaalbeleving. Nieuwe technologieën bieden mogelijkheden tot geavanceerdere architecturen, maar de inzet van technologie dient dienend te blijven aan de missie van het bedrijf en de medewerkers.’

Het verbaast Rijsenbrij dat het zo lang duurt voordat de waarde van architectuur wordt erkend en een eigen budget krijgt toegekend. ‘In het begin van het IT-tijdperk, ongeveer zestig jaar geleden, hadden we al ontdekt: je moet eerst reorganiseren en daarna automatiseren, anders ben je bezig de chaos te automatiseren. Nu zouden we dat uitdrukken als eerst een volwassen uitgebalanceerde architectuur, daarna pas de IT implementeren of digitaliseren, anders heb je totaal geen zicht op wat je aan het doen bent. Ik zie dat helaas nog te weinig gebeuren’.

Als architectuur zo belangrijk is en voor de hand ligt, waarom worstelen dan zoveel bedrijven met hun digitale infrastructuur en lezen we regelmatig dat weer een automatiseringsproject is mislukt? Zijn het uiteindelijk toch de te hoge kosten? ‘Wat zijn de kosten als je het niet doet? Dan ga je koorddansen zonder een net eronder. Het is krenterigheid van de bovenste plank. Architecten lijken een beetje op advocaten en tandartsen. Een goede tandarts is duur, maar een dure tandarts hoeft nog niet goed te zijn. Kijk uit dat je niet beknibbelt op de kosten van een goede architect. Een goede CIO pakt ook niet alles tegelijk aan, maar bepaalt op strategisch niveau wat de prioriteiten voor een bedrijf zijn.’

 Zonder keuzes is het chaos

IT-architectuur is voor veel mensen een vaag en dus onnodig begrip: duurdoenerij van de IT-afdeling, de kosten omhoog jagen en het allemaal lekker moeilijk maken. Toch is IT-architectuur belangrijker dan ooit, omdat IT-veranderingen elkaar nooit eerder zo snel opvolgden als nu.

Als je een mooi, geavanceerd huis bouwt, maar het staat op een plek waar je geen toegang hebt tot riolering, water, elektriciteit en straks glasvezel, dan wil niemand het huis bewonen. Daarnaast kun je dan niet optimaal gebruikmaken van de geavanceerde technologieën die je hebt gebouwd. Met IT-architectuur is het net zo. Je moet nadenken over hoe dingen samenwerken en hoe IT, toekomstige ontwikkelingen en behoeften van hun organisatie kunnen ondersteunen, zodat je de beste partner voor competitieve innovatie blijft.

Bij AkzoNobel anticiperen we daarom op wat de toekomst wil en hoe we onze architectuur daar al klaar voor kunnen maken om een competitief voordeel te krijgen. Zo zijn bij ons Cyber Resilience, Internet Centric en Cloud First steeds belangrijker. Als je vandaag niet anticipeert op dergelijke digitale transformaties in bedrijven, dan heb je morgen een huis dat niemand wil kopen.

Je moet strategisch nadenken over wat er wordt verwacht van IT om het bedrijf te blijven ondersteunen. Maak een bewuste keuze welke technologieën je wel en niet wilt gaan inzetten. Als je geen keuze maakt, kies je voor chaos. Je bent dan met het bedrijf aan het gokken, want je laat het aan het lot over of je mogelijk een doodlopende straat in rent.’

Te abstract voor de board

De levensvatbaarheid en de continuïteit van bijna alle ondernemingen worden tegenwoordig in sterke mate bepaald door de juiste IT. IT-architectuur geeft vaak aanleiding tot verwarring bij niet-specialisten. Als het goed gedaan is, beschrijft de IT-architectuur minimaal de businessprocessen, de bronnen en structuur van de bedrijfsdata, de systemen en applicaties, de keuzes in typen hard- en software en hoe dit alles samenhangt en beveiligd wordt.

Bij alle bedrijven waar ik heb gewerkt vind ik het essentieel dat deze architectuur kwalitatief voldoende is vastgelegd. Op welke basis kunnen er anders strategische investeringsbeslissingen gemaakt worden? Zonder plattegrond is het heel moeilijk bouwen en verbouwen.

Tegelijk is de vorm van vastlegging van een dergelijke gelaagde architectuur en het gebruikte jargon vaak erg specialistisch en niet geschikt voor een boardroomdiscussie. Dat maakt dat er vaak te weinig aandacht voor is, met gevolgen zoals onderschatting, vertraging, budget overschrijding of het geheel afschrijven van grote en dure IT-projecten.

Wat je dan hoort, is: het nieuwe systeem “past niet” bij de andere systemen, de software heeft niet de gewenste functionaliteit, de data zijn niet met voldoende structuur en kwaliteit beschikbaar, de performance is onvoldoende, enzovoort. Om dit alles te voorkomen dient elk bestuur zeker te stellen dat de organisatie beschikt over een kwalitatief goede IT-architectuur en ieder nieuwe investering hieraan te toetsen of laten toetsen.’

Afstemming is cruciaal

Neem de online verbonden tandenborstel, die veel meer doet dan alleen poetsen. Denk ook aan via internet aangesloten producten voor zorg en monitoring, die gericht zijn op bijvoorbeeld ouderen of kinderen. Dergelijke innovatie werkt alleen als je een model hebt waarbij afstemming tussen uiteenlopende afdelingen en functies plaatsvindt. Alles moet met elkaar samenwerken om de klant de juiste ervaring te kunnen bieden.

Deze oplossingen, zoals patiënten monitoring, precisie-diagnose en consumententechnologie, vragen dat onze producten als bouwblokken gezien worden die op elkaar en op andere systemen aangesloten moeten worden zodat nieuwe zorgpaden ingericht kunnen worden.

Zo brengen we nu volledige diensten op de markt, die uit apparatuur, software, data en services bestaan, om bijvoorbeeld een radiologie-afdeling technisch te ondersteunen, of om een patiënt met slaapapneu thuis te begeleiden en met zijn zorgteam te verbinden. Dit vereist dat we onze systemen onder architectuur ontwerpen, zodat de uitlevering van gegevens, beveiliging en aansturing van apparatuur vlekkeloos verloopt.

Binnen de architectuur kijken we naar technische en functionele samenhang en zorgen we dat nieuwe technologie zoals AI, Internet of Things en de Cloud hun plek krijgen.

Onze oplossingen moeten ook naadloos verbonden zijn met onze interne systemen, zodat onze klanten online kunnen bestellen, systemen kunnen configureren en onze digitale supply chain deze systemen op tijd levert en verbindt met het 24 uurs servicenetwerk. Nu alles met alles verbonden wordt, gemak in gebruik vooraan staat en beveiliging is gegarandeerd, is architectuur een absolute vereiste.’

Wegennet wordt smart

We werken dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dankzij alle technologische ontwikkelingen en kansen die dat biedt, zijn we ondertussen ook aan het bouwen aan een intelligent Nederland.

Het is de kunst voor een CIO om het nieuwe met alle zorgvuldigheid door te voeren. De makke van veel doorsnee IT-architecten is dat ze praten over zaken die absoluut niet overkomen. Dus vraag ik van mijn architecten dat ze de vaktaal beperken tot onderling gebruik en die niet bezigen bij bijeenkomsten presentaties in het bedrijf. Dat helpt de boodschap over te brengen.

Rijkswaterstaat stuurt met zijn i-Strategie op de optimale toepassing van informatievoorziening binnen de organisatie. Werken onder architectuur is één van de prominente maatregelen die daarbij horen. De architectuur van onze informatievoorziening is de blauwdruk voor alle lagen van ons IT-, data- en applicatielandschap.

Als CIO kijk je door een bepaalde bril naar de totale bedrijfsvoering van een organisatie. Als alle IT netjes draait, vinden velen het allang prima. Terwijl wij vanuit de informatievoorziening naar heel andere dingen kijken. Wij kijken naar uniformiteit, naar IT-ontwikkelingen, naar nieuwe IT-mogelijkheden, naar risico’s op het gebied van cyberbeveiliging.

Bovendien, als je wat wilt veranderen, dan heb je meteen te maken met uitvoerende medewerkers die op een bepaalde wijze kijken naar hun eigen vertrouwde werk. Architectuur ruimt impliciet dus oude gewoonten, vastgeroeste conditioneringen en vertrouwelijke zekerheden op. Dat voelt niet altijd even fijn.

Daarnaast is ook de digitale veiligheid een elementaire voorwaarde. Consequent werken onder IT-architectuur ondersteunt het “security by design”-principe, waarbij we vanaf de ontwikkeling tot het levenseinde van de IT-toepassing de digitale veiligheid en privacy willen borgen.

Data worden door Rijkswaterstaat beschouwd als een vitale asset, en daarom zijn wij op weg om een informatie-gedreven organisatie te worden. De beschikbaarheid en integriteit van data is dan ook van groot belang, naast de samenhang in de data. Daarom is hoe wij omgaan met data ook een belangrijk onderwerp in onze architectuur.’

 

Bron: FB 25-11-2017

Advertenties