René Visser, Corine Laurant, Bart Kuipers en Chris van Meurs toegevoegd aan bestuur Stichting Purmer Valley

Geplaatst op

Het bestuur van Stichting Purmer Valley wordt versterkt met Corine Laurant, Bart Kuipers, Chris van Meurs en René Visser. ‘We zijn na de oprichting van de Stichting en de bekendmaking van de partners Purmerendse Scholengroep, Horizon College, Rabobank en de Gemeente Purmerend, op zoek gegaan naar mensen die de organisatie verder kunnen versterken,’ aldus Dirk Tuip, voorzitter van de Stichting. ‘In de afgelopen weken hebben we dan ook diverse gesprekken gevoerd met kandidaten die wij hebben geselecteerd of die zich hebben aangediend. Door onze focus op de samenwerking tussen onderwijs, IT-bedrijven en de Gemeente, is het logisch dat we mensen uit het onderwijs zochten. Met deze vier nieuwe bestuursleden versterken we ons bestuur flink op dit gebied.’

René Visser

René Visser is een goede bekende voor Purmer Valley. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het enthousiasme bij de PSG en Horizon College om met Purmer Valley in zee te gaan. René is directeur van SG Antoni Gaudì en SG Nelson Mandela en campusvoorzitter VMBO-PRO. Hij is al jaren zeer actief om IT een grotere rol in het onderwijs te laten spelen. Zo werd er onder zijn leiding een versneld leertraject gestart voor Netwerkbeheer en is hij nu bezig met het volgende versnelde leertraject, namelijk applicatieontwikkeling. Ook introduceerde hij iPad-leren op de school, waarvan hij zelf zegt dat het daar niet om gaat; ‘Een iPad is geen doel, maar een middel om 21ste-eeuws onderwijs vorm te geven. Onderwijs dat uitgaat van het kind in plaats van de leerstof. Met digitaal onderwijs hebben scholen de mogelijkheid om een gepersonaliseerd leertraject voor leerlingen te ontwerpen en zo tegemoet te komen aan de eisen van onderwijs in de 21ste eeuw.’

Corine Laurant

Corine is directeur-bestuurder van Stichting Kinderopvang Purmerend en vormt voor Purmer Valley een ervaren bestuurder met een stevige achtergrond in media, onderwijs en maatschappelijk ondernemen. Corine was onder meer lid van het verenigingsbestuur bij Veronica. Corine licht haar motivatie toe; ‘Digitaal onderwijs is net zo belangrijk als leren lezen en schrijven. Het is belangrijk om op jonge leeftijd kinderen kennis te laten maken met techniek en IT. Tenslotte vraagt deze dynamische digitale wereld om gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers.’

Chris van Meurs

Chris is voorzitter van het College van Bestuur van OPSO|SPOOR, de koepel waaronder 37 basisscholen in Purmerend en omgeving vallen. Maar Chris heeft niet alleen ervaring in het basisonderwijs: voor hij bij OPSO|SPOOR aan de slag ging, was hij directeur bij Scholen aan Zee in Den Helder. Hij is toezichthouder bij ROC TOP in Amsterdam. Net als René heeft Chris veel affiniteit met IT en onderwijs. ‘De ontwikkelingen in de samenleving gaan razendsnel met IT als belangrijke katalysator. Om een weg te vinden in die samenleving maar ook om daar nu en straks een bijdrage aan te kunnen leveren, kun je niet vroeg genoeg beginnen om kinderen vertrouwd te maken met IT. Ze te leren begrijpen hoe het werkt maar ook door ze te leren hoe ze die wereld kunnen sturen door bijvoorbeeld programmeerlessen in samenwerking met het bedrijfsleven. Tenslotte zijn deze jonge kinderen de toekomstmakers en vormen zij het fundament onder de ambities van Purmer Valley.

Bart Kuipers

Bart heeft de afgelopen twintig jaar goede ideeën omgezet in succesvolle bedrijven. Het zit in zijn karakter om zijn vooruitziende blik met een hoog ambitieniveau om te zetten in ondernemerschap. De meest bekende is waarschijnlijk wel Webregio. Barts eerste bedrijf kennen we in Purmerend als All Office Kuipers. Op dit moment is Bart ook bestuurslid bij de Stichting Vrienden voor Purmerend, die diverse activiteiten ontplooit voor het goede doel. Bart legt uit waarom hij Purmer Valley belangrijk vindt; ‘Naar de toekomst toe zie ik dat een schaarste zal ontstaan aan medewerkers met het gewenste kennisniveau in het MKB. Met Purmer Valley kunnen we de handen ineen slaan om de opleidingen de juiste richting in te sturen. We moeten zorgen dat de kwaliteit van de huidige opleidingen op het niveau komt waar vraag naar is. De band tussen het bedrijfsleven, de ICT bedrijven, overheidsinstellingen en de verschillende opleidingen moet meer vorm krijgen. Daar wil ik graag aan bijdragen.’

Bedrijven integreren in onderwijs

Dirk Tuip licht de agenda van Purmer Valley toe; ‘Meer en meer wordt voor ons duidelijk dat één van onze belangrijkste taken is om de kloof tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te dichten. Er is al een tekort aan goed gekwalificeerd IT personeel en dat wordt de komende jaren alleen maar erger. Het curriculum sluit niet voldoende aan en docenten kunnen onmogelijk alle ontwikkelingen bijhouden. Willen we onze positie behouden, dan zullen we gezamenlijk moeten zorgen voor de banen van de toekomst. Als we dat flink kunnen verbeteren, dan zal dit vanzelf andere bedrijven gaan trekken, omdat we hier topstudenten afleveren die direct aan de slag kunnen. Daarom is ook echt van belang dat nog meer ICT-bedrijven uit de regio zich bij Purmer Valley aansluiten.’

Namens het bestuur van Purmer Valley vult secretaris Daniël Pardoen aan; “Naast deze uitbreiding van het bestuur maken we samen met het onderwijs concrete plannen die in het nieuwe schooljaar al echt zichtbaar zullen gaan worden voor scholieren, docenten en IT-bedrijven in Purmerend en omgeving.”

Advertenties