Image


Image

MILJOENENSUBSIDIE VOOR ICT-ONDERWIJS PURMEREND
Regio Purmerend – De stichting PurmerValley ontvangt 2,5 miljoen euro subsidie om het ICT-onderwijs in de regio Purmerend te versterken en te verrijken.

Er is een groot tekort aan goed geschoolde ICT’ers. Om dit tekort terug te dringen heeft de stichting PurmerValley een actieplan opgesteld om jongeren te interesseren voor een opleiding en een baan in de ICT. PurmerValley is een samenwerkingsverband tussen het regionale bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente Purmerend en heeft als ambitie het beste ICT-onderwijs van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal aan te bieden.

Het Horizon College heeft als penvoerder de aanvraag gedaan en het Regionaal Investeringsfonds (RIF) heeft de 2,5 miljoen euro subsidie toegekend. Het RIF heeft als doel om studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. De subsidie is bijeengebracht door overheid, bedrijfsleven en onderwijs.


Lees meer

PurmerValley is een samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen, overheid en (ICT) bedrijven
Stichting PurmerValley wil de inspirator en verbinder zijn om het totale ICT-ondernemerschap en het IT-klimaat in Purmerend te stimuleren en te verbeteren. We maken het verschil door jongeren te inspireren om te kiezen voor een opleiding op het gebied van digitalisering, samen het onderwijs te verrijken en nieuw onderwijs te starten en daarmee de digitalisering te laten floreren.

Jongeren laten we kennismaken met online toepassingen zoals cloud/hosting, applicatieontwikkeling en online marketing. Zo verkleinen we het verschil tussen de vraag naar goed opgeleide en talentvolle ICT’ers en het aanbod daarvan.
Image

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN
Instroom in 'digitale' en IT opleidingen vergroten


Educatie digitaal
verrijken


PurmerValley op
de kaart zetten

Wat doen wij?
Instroom vergroten

Door intensieve samenwerking tussen de ICT bedrijven, het onderwijs en de gemeente, wil PurmerValley Purmerend op een aansprekende en eigentijdse manier op de kaart gezet worden als ICT-stad.

Onderwijs verbeteren

We laten jongeren kennismaken met de verschillende aspecten van ICT. We laten ze de verschillende onderdelen, mogelijkheden en richtingen zien: Marketing, Cloud en Software.

Inspireren

Door al vroeg met deze verschillende disciplines bekend te raken, krijgt het begrip ICT meer inhoud en kan de aspirant ICT-er beter een keuze maken op basis van zijn of haar interesses.

Wat levert het bedrijven op?
Beter opgeleid personeel

Eenmaal opgeleid is de jeugd van nu de toekomstige medewerker van de ICT-Bedrijven. We laten bedrijven participeren in het opleiden van de jeugd, waardoor ze direct in contact komen met hun toekomstige werknemers.

Exposure (naam en imago)

De aantrekkingskracht van bedrijven kan gerealiseerd worden door bedrijven met elkaar in contact te brengen. Bedrijven die hier al gevestigd zijn kunnen zo de voordelen persoonlijk overbrengen op andere bedrijven. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld netwerkgroepen, seminars en hackathons ingezet worden.

Meer business

Op die manier wordt PurmerValley voor ondernemers aantrekkelijk en zullen er steeds meer ICT-Bedrijven zich vestigen in de omgeving.

Partners


Stichting PurmerValley
Wilhelminalaan 1
1441 EK Purmerend
Nederland

0299-796046
info@purmervalley.nl

ImageImageImageImageImageImageImageImage